تبلیغات
حسابداری و حسابرسی آذرحساب - دانلود استانداردهای حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی آذرحساب
سعید شیپوریان

سعید شیپوریان
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد آذرشهر
دانشجوی دکتری حسابداری
عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
sheiporian@gmail.com

مدیر وبلاگ : سعید شیپوریان

دانلود استانداردهای حسابداری و حسابرسی

1387/07/19  ساعت: 10:32 ب.ظ

نوع مطلب :دانلود ،

نظرات() 

دسترسی به فایل پی دی اف و پاور پوینت یا ورد استانداردهای حسابداری و حسابرسی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

                           استانداردهای حسابداری

عنوان استاندارد

شماره استاندارد  
مفاهیم نظری گزارشگری مالی - Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document   
مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری - Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document   
نحوه ارائه صورتهای مالی ۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
صورت جریان وجوه نقد ۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
درآمد عملیاتی ۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384) ۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384 ) ۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارش عملکرد مالی ۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری موجودی مواد و کالا ۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری پیمانهای بلندمدت ۹ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت ۱۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری داراییهای ثابت مشهود(تجدید نظر شده 1386) ۱۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386) ۱۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری مخارج تأمین مالی ۱۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری ۱۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری سرمایه گذاریها ۱۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
تسعیر ارز ۱۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
داراییهای نامشهود ( تجدید نظر شده 1386) ۱۷ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384 ) ۱۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 ) ۱۹ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته ۲۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری اجاره ها ۲۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارشگری مالی میان دوره ای ۲۲ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
حسابداری مشارکتهای خاص ۲۳ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری ۲۴ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف ۲۵ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
فعالیتهای کشاورزی ۲۶ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
طرحهای مزایای بازنشستگی ۲۷ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
فعالیتهای بیمه عمومی ۲۸ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF DocumentDownload Microsoft Powerpoint Tutorial
فعالیتهای ساخت املاک ۲۹ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document    
سود هر سهم ۳۰ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document    
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده ۳۱ Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document    


استانداردهای حسابداری

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

 

Word

PDF

آموزشی

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت (جدید)

۵-۳۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

شواهد حسابرسی - اقلام خاص ( جایگزین پیوست بخش 50 )

۱-۵۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

تاییدخواهی برون سازمانی

۵-۵۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

مقدمه

۱۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

۱۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1386)

۲۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

قرارداد حسابرسی

۲۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (تجدیدنظر شده 1386)

۲۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

مستندسازی ( تجدیدنظر شده 1386)

۲۳

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 Download Microsoft Powerpoint Tutorial

مسئولیت حسابرس درارتباط با تقلب واشتباه درحسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1384 )

۲۴

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

۲۵

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

برنامه ریزی

۳۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی

۳۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

اهمیت در حسابرسی

۳۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی (جدید)

۳۳

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

۴۵

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

شواهد حسابرسی ( تجدید نظر شده 1384 )

۵۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره

۵۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

روشهای تحلیلی

۵۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون

۵۳

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

حسابرسی براوردهای حسابداری

۵۴

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

اشخاص وابسته

۵۵

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

۵۶

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

تداوم فعالیت

۵۷

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

تاییدیه مدیران

۵۸

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

استفاده از خدمات حسابرس دیگر

۶۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

۶۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

استفاده از نتایج کار کارشناس

۶۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1384 )

۷۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

اطلاعات مقایسه ای

۷۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

۷۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص

۸۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

بررسی اجمالی صورتهای مالی

۹۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

۹۲

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

تنظیم اطلاعات مالی

۹۳

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

۱۰۵

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

ارتباطات‌ با مدیریت‌

۱۰۷

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

۲۴۱

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

 

رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

۳۴۰

Download Microsoft Word DocumentDownload Adobe Acrobat PDF Document

Download Microsoft Powerpoint Tutorial

 نوشته شده توسط:سعید شیپوریان

ویرایش:1388/11/301:04 ق.ظ

Buy cialis online
1397/09/15 11:41 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of knowledge.

cialis 5 mg para diabeticos cialis 30 day sample cialis tadalafil rezeptfrei cialis apotheke cialis official site cialis arginine interactio only now cialis 20 mg cialis herbs cialis official site buy cialis online
buy cialis online safely
1397/09/15 04:12 ق.ظ

Many thanks, Excellent stuff.
cialis lilly tadalafi cialis daily reviews how much does a cialis cost cipla cialis online overnight cialis tadalafil link for you cialis price cialis cost link for you cialis price tadalafilo brand cialis nl
buy tadalafil online
1397/09/14 10:41 ق.ظ

Lovely postings, Thanks.
callus side effects of cialis cialis generico postepay cialis side effects dangers cialis dosage cialis daily reviews cialis 5 mg funziona we choice cialis pfizer india cialis patent expiration venta cialis en espaa
buy cialis with no prescription
1397/09/13 11:13 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
sublingual cialis online buying cialis on internet cialis et insomni does cialis cause gout cialis 5mg billiger cialis online holland cialis farmacias guadalajara cialis canada generic cialis pro cialis australia org
Buy generic cialis
1397/09/13 12:16 ب.ظ

You explained that effectively.
precios cialis peru preis cialis 20mg schweiz ou trouver cialis sur le net weblink price cialis comprar cialis 10 espa241a online prescriptions cialis cialis soft tabs for sale we like it cialis price the best choice cialis woman acheter du cialis a geneve
buy cheap cialis in canada
1397/09/13 12:43 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis 5mg cialis billig cialis diario compra cialis cost cialis generic availability purchase once a day cialis ou trouver cialis sur le net cialis daily dose generic cialis cuantos mg hay discount cialis
Generic cialis
1397/09/12 11:44 ق.ظ

Cheers, Wonderful information!
cialis flussig we choice cialis uk how to buy cialis online usa when can i take another cialis cialis with 2 days delivery generic low dose cialis rx cialis para comprar tadalafil 20mg enter site natural cialis buy original cialis
Generic cialis
1397/09/11 11:11 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
ou trouver cialis sur le net what is cialis cuanto cuesta cialis yaho comprar cialis navarr look here cialis cheap canada enter site natural cialis cialis dosage amounts cialis cuantos mg hay comprar cialis navarr buy brand cialis cheap
Cialis canada
1397/09/11 12:20 ق.ظ

With thanks, Lots of info.

tadalafil generic buying cialis on internet miglior cialis generico cialis daily dose generic tadalafilo cialis flussig cialis reviews click here to buy cialis recommended site cialis kanada tadalafil 5mg
Cialis online
1397/09/10 11:05 ق.ظ

Thanks, I appreciate it.
when can i take another cialis cialis 50 mg soft tab we like it cialis soft gel wow look it cialis mexico cialis daily new zealand cialis uk viagra vs cialis prices for cialis 50mg prix de cialis no prescription cialis cheap
Generic cialis
1397/09/9 11:48 ب.ظ

You actually mentioned this perfectly!
the best choice cialis woman cialis super kamagra canadian drugs generic cialis cialis online holland generic cialis in vietnam cialis prices cialis farmacias guadalajara order a sample of cialis cialis billig acquistare cialis internet
buy cialis delhi
1397/09/9 12:10 ب.ظ

Regards, I like this!
cialis generico en mexico enter site natural cialis ou acheter du cialis pas cher cialis y deporte when will generic cialis be available cialis from canada cialis kaufen wo ou trouver cialis sur le net cialis en 24 hora cialis sans ordonnance
Cialis pills
1397/09/9 12:44 ق.ظ

Incredible a good deal of great material.
cialis super acti cuanto cuesta cialis yaho buy brand cialis cheap cialis dosage recommendations american pharmacy cialis free cialis free generic cialis cialis with 2 days delivery cialis prices cialis generico
where to buy cialis online
1397/09/8 01:23 ب.ظ

You actually stated this perfectly.
rezeptfrei cialis apotheke link for you cialis price cialis tadalafil online cialis in sconto venta cialis en espaa tadalafil 20mg cialis 20mg prix en pharmacie precios de cialis generico cialis 10 doctissimo cialis uk next day
buy tadalafil pills
1397/09/8 01:00 ق.ظ

Information nicely utilized!.
cialis generico in farmacia il cialis quanto costa opinioni cialis generico cialis 5 mg buy chinese cialis 50 mg enter site 20 mg cialis cost deutschland cialis online cialis australia org cialis online preis cialis 20mg schweiz
Cialis generic
1397/09/7 12:39 ب.ظ

Great advice. Cheers.
cialis prices in england cialis coupon the best choice cialis woman cost of cialis cvs cialis 5 effetti collaterali sialis order cialis from india only best offers cialis use brand cialis generic american pharmacy cialis
Buy cialis online
1397/09/7 12:36 ق.ظ

Thanks a lot! I value this!
tesco price cialis cialis efficacit 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 effetti collaterali cialis with 2 days delivery cost of cialis per pill discount cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis efficacit cialis italia gratis
buy levitra
1397/07/19 12:53 ق.ظ

You made your stand extremely clearly!!
buy levitra 20 mg generic levitra generic levitra levitra online vardenafil buy levitra buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg buy levitra generic cheap 20mg levitra
buy cialis pills online
1397/07/10 12:49 ق.ظ

Terrific postings, Appreciate it!
buy cheap cialis in uk cialis et insomni cialis flussig female cialis no prescription cialis uk next day the best site cialis tablets cialis ahumada cialis uk next day cialis 5 mg funziona fast cialis online
Cialis 20 mg
1397/07/7 10:56 ب.ظ

You revealed it effectively!
cialis dosage amounts pastillas cialis y alcoho cialis pills boards buy cialis uk no prescription generic cialis canadian cialis only now cialis for sale in us generic for cialis cialis 20 mg get cheap cialis
canada online pharmacies
1397/06/31 02:20 ب.ظ

You revealed that fantastically.
canada drugs online canadian pharmaceuticals for usa sales canadian pharmacies that are legit canadian pharmacy online 24 canadian rx world pharmacy canadian discount pharmacies in canada drugstore online india canadianpharmacyusa24h is it legal canada pharmacies online prescriptions drugstore online shopping reviews
viagraessale.com
1397/06/28 04:22 ب.ظ

You actually suggested it fantastically.
buy cialis online cheapest cialis 30 day sample how does cialis work buying cialis in colombia achat cialis en suisse cialis lowest price 40 mg cialis what if i take cialis pills boards cialis online deutschland tadalafil 20mg
K SA
1397/06/15 09:34 ق.ظ
Ι have learn some just right stuff һere.
Certainly price bookmarking for revisiting. Ӏ surprise how so much attempt ʏou ρut to crrate suсh ɑ great informtive website.
cialisvonline.com
1397/06/15 12:54 ق.ظ

Regards, Ample knowledge!

cialis 5 mg cialis tadalafil cost of cialis cvs wow cialis 20 buy cialis online legal tadalafilo buying cialis in colombia buy cialis cheap 10 mg cialis daily reviews 200 cialis coupon
http://canadianpharmacyonli.com/
1397/06/13 05:06 ب.ظ

Tips very well applied!!
online canadian pharmacy canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmacies that ship to us trust pharmacy canada canada drugs online canada medication viagra canadiense pharmacy canada best discount canadian pharmacies canadian pharmacies
Cialis prices
1397/06/12 06:56 ب.ظ

Wow loads of very good info!
how do cialis pills work cialis purchasing cialis uk look here cialis order on line only best offers 100mg cialis cialis for sale south africa cialis for sale cialis 5 mg funziona cialis et insomni cialis reviews
buycialisonla.com
1397/06/12 12:23 ق.ظ

Seriously all kinds of helpful tips.
cialis from canada prices on cialis 10 mg cialis generico milano legalidad de comprar cialis calis we choice cialis pfizer india cialis australian price import cialis generic cialis soft gels enter site 20 mg cialis cost
Online viagra
1397/05/23 02:37 ق.ظ

Very good facts. With thanks!
where can i buy viagra from cheap viagra prescription buying online viagra buy viagra mastercard buy viagra online online buy viagra prescription online generic viagra pharmacy can i buy viagra without a prescription buy viagra pfizer buy viagra online uk
Viagra Kopen Winkel Tilburg
1397/03/29 06:18 ق.ظ
An interesting discussion iss dеfinitely worth comment.
I dο beliefe thɑt you ouɡht tօ ѡrite morе οn tһis subject matter,
іt might not Ьe a taboo subject butt ցenerally peolle
do not talk aabout ѕuch issues. To the next! All the Ƅеst!!
Janah
1397/03/24 06:10 ق.ظ
Post writing iis ɑlso a excitement, iff үοu ҝnow then үou
ϲan writ іf noot it is complicated tо wrіte.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکستان

لینکدونی

صفحات جانبی

نظرسنجی

  • شما جزء کدام گروه هستید؟

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها

جستجو


Powered by WebGozar

كد تقویم

پیج رنک

رنک الکسا

کد صلوات شمار برای وبلاگ